Kaposvár Airsoft Team

 
Ön itt van: Home Szabályzatok Kiegészítő szabályzat éjszakai játékhoz Szabályzatok

MASZ 2015

Magyar Airsoft Szabályzat 2015

 

A Magyar Airsoft Szabályzat (MASZ) a biztonságos, kulturált játékhoz nyújt alapot. Minden játékosnak tisztában kell lennie a benne foglaltakkal, és elfogadnia azokat. A MASZ „lefelé nyitott” rendszer, tehát szabadon alkalmazhatunk a leírtaknál szigorúbb szabályokat! Speciális szabályok is bevezethetők, ha nem sértik a biztonsági előírásokat! Ezekre a játék meghirdetésekor, és annak megkezdése előtt is fel kell hívni a figyelmet!

       

Torkolati sebesség

Torkolati

energia

Kategória

 

Kézi- és támogatófegyverek

 

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

 

1. Szemvédő használata: a pálya teljes területén, az esemény teljes időtartama alatt, minden játékosnak és játékterület közelében tartózkodónak szemvédőt kell viselnie! Szemvédőt a játék ideje alatt levenni SZIGORÚAN TILOS! Szemvédő nélküli emberre lőni TILOS! Védőfelszerelés nélkül pályán tartózkodó személy esetén a játékot azonnal fel kell függeszteni!

2. Szemvédő típusa: a szemvédőnek minden irányból megfelelő védelmet kell nyújtania, elmozdulás nélkül kell a szemüreget védenie, futás, intenzív testmozgás esetén is. Erre a fejpánttal rögzített, zárt szemvédők a legalkalmasabbak! Csak az ANSI Z87.1 vagy EN 166-F szabványnak megfelelő, vagy annál erősebb védőszemüvegek, maszkok használhatók! Rácsos vagy perforált szemvédő engedélyezett, ha a nyílások átmérője maximum 4mm, a huzalvastagság minimum 0.6mm. Nem megfelelő vagy sérült szemvédő viselése TILOS és BALESETVESZÉLYES! Ha a szemvédőn nincs szabványos védelmi fokozat feltüntetve, azt viselés előtt alapos tesztelésnek KÖTELEZŐ alávetni! A Játékszervező bármikor elrendelheti a tesztelést. Minimum 1.5 Joule (120m/s) teljesítménnyel, legalább 3 lövést kell leadni a hátulról megtámasztott szemvédőre, 1 méter távolságból.Ha a szemvédőn védelmi fokozat nincs feltüntetve, úgy azt viselés előtt tesztelésnek KÖTELEZŐ alávetni! A Játékszervező bármikor elrendelheti a tesztelést. Ilyenkor legalább 1.5 Joule (120m/s) teljesítményű fegyverrel, minimum 3 lövést kell egyesével leadni a hátulról megtámasztott szemvédőre, 1 méter távolságból. Az eszköznek törés-repedés nélkül kell elviselnie a legerősebb fegyverek lövéseit is.

3. Arcvédő: közeli lövésektől (<20m) a játékos fogazata könnyen megsérülhet, ezért arcvédő (műanyag-, neoprén-, rácsos maszk, 4-5 réteg kendő, fogvédő) viselése MINDENKINEK JAVASOLT! Aki megfelelő arcvédő nélkül vesz részt a játékban, SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI!

4. Fejvédelem: a balesetveszély csökkentésére sisak viselése MINDENKINEK JAVASOLT! Csak EN1078, CPSC, vagy szigorúbb szabványnak megfelelő sisakot használjunk! Aki megfelelő fejvédő nélkül vesz részt a játékban, SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI!

5. Egyéb védőfelszerelés: minél kevesebb bőrfelületet hagyjunk fedetlenül. Gyakorló/terepruha, kesztyű, sapka, bakancs, térd- és könyökvédő viselése JAVASOLT!

6. Találatjelző: játékból kiállás jelzésére (lásd Játékszabályok, 3. pont) egy darab fluo-narancssárga színű sapka vagy legalább 40x40cm-es kendő KÖTELEZŐ!

8. Fegyverhasználat:

a) Csak célzott lövést szabad leadni! Fedezék mögül kitartott, ablakon-ajtónyíláson át bedugott, stb. fegyverrel, VAKTÁBAN TÜZELNI TILOS ÉS BALESETVESZÉLYES! Kiállt játékosra, csapattársra, megkülönböztető jelzést viselő személyre lőni TILOS!

b) Kötelező minimális lőtávolság: 1.5 Joule (400 fps) feletti teljesítményű fegyverekkel sorozatlövést leadni és 20m-nél közelebbről játékosra lőni TILOS! A játékosnak ismernie kell a lőtávolság helyes megbecslését! (Mekkorának látszik az irányzékon keresztül a célpont vagy annak részlete 20 méterről.) Javasolt a távolságot pontosan kimérni és gyakorolni!

d) 10m-nél rövidebb lőtávolságnál, ha a szituáció lehetővé teszi (pl. rajtaütés, hátbakerülés), tüzelés helyett szólítsuk fel az ellenfelet a megadásra! (lásd Játékszabályok, 6. pont)

e) Csőtorkolatot játékoshoz érintve lövést leadni, másik fegyverét megérinteni SZIGORÚAN TILOS!

f) Állatra TILOS lövést leadni!

g) A játékos legyen tisztában fegyvere teljesítményével. A bemérés megtagadása játékból kizárást von maga után!

h) Gázüzemű fegyvereknél sose használjunk olyan gázt, amit a gyártó nem javasol, illetve aminek nem vagyunk tisztában a teljesítményével, mert BALESETVESZÉLYES!

9. Fegyverkezelés: igyekezzünk olyan körültekintően forgatni az airsoft-eszközöket, mintha igazi fegyverrel bánnánk!

 • Játékon kívül lövést KIZÁRÓLAG a szervező által kijelölt próbahelyen, biztonságos irányba szabad leadni!
 •  Csak a játék kezdetekor, a szervező utasítására helyezhető tár a fegyverbe. A játék lefújásakor automatikusan, felszólítás nélkül ürítsünk és biztosítsunk! A játék területén-, és a próbahelyen kívül a tárat vegyük ki! Csődugó használata javasolt!
 • FIGYELEM! A tár eltávolítása után a csőben lövedék maradhat! A teljes ürítéshez a tár eltávolítása után adjunk le biztonságos irányba legalább 2-3 lövést!
 •  Csak akkor tegyük ujjunkat az elsütőbillentyűre, ha már célra tartjuk a fegyvert. Minden más esetben a mutatóujjunknak a sátorvason kívül a helye!
 • Mindig kezeljük úgy a fegyvert, mintha töltve lenne. Amikor lehetséges, a csőtorkolat biztonságos irányba mutasson, másik játékost ne keresztezzen! Tüzelés előtt ellenőrizzük a cél mögötti területet.

10. Utazás, szállítás: airsoft fegyvert töltetlenül, zárt tárolóeszközben kell szállítani. A hozzátartozó lövedékektől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Javasolt az akkumulátort is eltávolítani. Fiktív vagy valós fegyveres testületek közrend megzavarására alkalmas öltözékét-felszerelését, annak replikáit (sisak, mellény, tárak, rangjelzés, fegyvertok, stb) CSAK A PÁLYÁN viseljük! Játékra LEHETŐLEG civil ruházatban utazzunk!

11. Nem játékosok a pályán: a játékban nem résztvevő személyek a védőfelszerelésen túl láthatósági mellényt, vagy más élénk színű ruházatot kötelesek viselni! Kívülállók pályára lépése esetén a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni! Megkülönböztető jelzést viselő személyekre SZIGORÚAN TILOS tüzelni! A játékszervező korlátozhatja a nem résztvevők számát, mozgásterét. A fotósok-filmesek jelenlétükkel nem zavarhatják a játékot.

12. Pirotechnika: pirotechnika használata TILOS – kivétel, ha a szervező másként rendelkezik. Ekkor is kizárólag előre meghatározott típusú, mennyiségű, hatályos jogszabályok szerint szabadon birtokolható pirotechnika alkalmazható! Kezelésüknél mindig viseljünk védőkesztyűt! SOSE használjunk olyan eszközt, melynek nem vagyunk tisztában a kezelésével! Petárda, gáz-riasztó fegyver, rendvédelmi alkalmazásra gyártott fény és hanggránát használata SZIGORÚAN TILOS! Füstképző pirotechnikát épületben, beltérben használni TILOS!

13. Baleset: amennyiben a pályán ellátást igénylő sérülés történik, a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni, és a szervezőt azonnal értesíteni kell!

FEGYVERKATEGÓRIÁK

FIGYELEM! A szabályzat maximális teljesítményadatai nem kitűzött célok, amit a játékosnak el kell érnie! Gyengébb fegyverekkel is maradéktalanul élvezhető a játék! A pontosságot, lőtávolságot legkevésbé a fegyver ereje határozza meg!

Kézifegyverek: géppisztolyok, gépkarabélyok, hadipuskák, pisztolyok, sörétes puskák, alacsony teljesítményű ismétlőfegyverek tartoznak ide. Maximális energiájuk 1.5 J (400 fps) és tárkapacitásuk nem lehet több, mint 600 BB. Motoros tár használata NEM engedélyezett!

Félautomata mesterlövészfegyverek: távcsővel felszerelt, legalább 95 cm hosszú, csak egyes lövés leadására alkalmas félautomata puskák (pl. M14, M21/M25, PSG-1, G3SG/1, MSG90, SR-25/Mk11, SPR/Mk12, Dragunov, M82A1). Maximális tárkapacitás 80 BB. Torkolati energiájuk meghaladja az 1.5 Joule-t, maximum 2.2 Joule (500 fps). 20 méternél közelebbről TILOS velük játékosra lövést leadni! Egyszerre egy darab lövedéknél nem lehet több a levegőben! Minimális lőtávon belül használható második fegyver viselése KÖTELEZŐ! Beltérben, közelharcra a minimális lőtáv megtartása mellett sem használhatók, épületből kifelé tüzelésre viszont igen. Csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

Ismétlő mesterlövészfegyverek: távcsővel felszerelt, legalább 95 cm hosszú, kézi erővel működtetett ismétlőpuskák (pl. M700, M24, M40, L96A1, Steyr SSG, M200, DSR-1) Maximális tárkapacitás 40 BB. Torkolati energiájuk meghaladja az 2.2 Joule-t, maximum 3.3 Joule (600 fps). 20 méternél közelebbről TILOS velük játékosra lövést leadni! Minimális lőtávon belül használható második fegyver viselése KÖTELEZŐ! Beltérben, közelharcra a minimális lőtáv megtartása mellett sem használhatók, épületből kifelé tüzelésre viszont igen. Csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

Támogató fegyverek: automata működésre (sorozatlövésre) képes, nagykapacitású tárral ellátott golyószórók, géppuskák. Villalábbal kell rendelkezniük, VAGY hasonlítaniuk valamely létező, igazi csapattámogató fegyverre (M60, M249, M240, RPK, RPD, PKM, MG3/MG42, HK21). Maximális energiájuk 1.5 J (400 fps). Tár korlátozás nincs! Ezt a fegyverkategóriát a játék közben csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

Kézigránátok: kézi erővel célbajuttatott, BB-szóró vagy hanggal/fénnyel jelző eszközök. A BB-gránát lövedéke maximum 1.1 Joule energiával rendelkezhet, a játékost érő lövedék találatnak számít. Hang/fényjelző gránátnak jól észlelhető jelzést kell kibocsájtania, aktiváláskor 5m sugarú körön belül mindenkit találat ér, aki nem tartózkodik "kemény" fedezék (pl. taktikai pajzs, fal, jármű, áthatolhatatlan tereptárgy) mögött. Az eszközt KIZÁRÓLAG a tulajdonosa érintheti meg, célbajuttatáskor a földön, biztonságos körülmények között kell működésbe lépnie. 

Pirotechnikai BB-szóró, 80 decibelt túllépő hangjelző, látászavart okozó gránátok SZIGORÚAN TILTOTTAK! A használat egyéb szabályait (engedélyezett típusok, hányszor vethetők be, stb) a Játékszervező határozza meg."

Gránátvetők: nagymennyiségű BB egyidejű kilövésére alkalmas, gázzal meghajtott, 40mm airsoft “gránátokat” befogadó, közelharci eszközök. Önállóan vagy kézifegyverre erősítve alkalmazhatók. Felszerelésük támogató- vagy mesterlövészfegyverekre nem engedélyezett! Kizárólag 6mm BB-vel működő gránátvető használható. A lövedék maximum 1.1 Joule energiával rendelkezhet. Pirotechnikai gránátok kilövése SZIGORÚAN TILOS! A részletes szabályokat a Játékszervező határozza meg.

Aknák, gránátok: gázzal vagy rugóval működtetett, kézi erővel célba juttatott vagy telepített (pl. botlódrótos) BB-szóró fegyverek, illetve csak hangjelzést kibocsájtó eszközök (pl. sziréna, síp, pirotechnika). Használatuk kizárólag a játékszervező engedélyével, speciális szabályokkal lehetséges! Játék befejezése után a telepített eszközöket azonnal el kell távolítani a területről! Pirotechnikai elven működő BB-szóró eszközök használata SZIGORÚAN TILOS!

JÁTÉKSZABÁLYOK

1. Találat: A játékos testét, ruházatát, felszerelését, illetve a fegyver bármely részét érő lövés találatnak számít. Csapattárs lövése, illetve a fedezéken, tereptárgyon, növényzeten keresztül érkező lövedék is találatnak számít. Visszapattanó lövés viszont nem találat! Levetett felszerelési tárgyakat (pl. fának támasztott fegyver, földre helyezett hátizsák), taktikai pajzsot erő lövés nem találat! Szintén találatnak minősül a „csendes dobatás” (lásd 7. pont)

2. Találat jelzése: a találatot kapott játékos AZONNAL beszünteti a küzdelmet, majd AZONNAL FELEMELI legalább az EGYIK KEZÉT, ÉS hangos, lehetőleg többszöri “MEGVOLT” vagy ”HIT” kiáltással jelzi a találatot. A csak szóbeli találatjelzés NEM ELEGENDŐ! A játékosra szabadon lehet tüzelni, amíg a találat jelzése nem egyértelmű! Tehát csak FELTETT KÉZ ÉS HANGJELZÉS EGYÜTT érvényes! Nem szabad viszont kiáltani "csendes dobatásnál" (lásd 7. pont).

Fokozott figyelemmel kell elhagyni a terepet, hogy ne váljunk célponttá, fedezékké. Szükség esetén megtorpanhatunk vagy rövid ideig várakozhatunk, ha így zavarjuk kevésbé a játékot. Épületharcnál a kiálló távozásáig szüneteltetni kell a küzdelmet, ha nincs más lehetősége a helyiség biztonságos elhagyására. Ilyenkor hangos “KIJÖVÖK!” kiáltással folyamatosan jelezze, hogy távozni készül.

A visszaállás szabályait a szervező határozza meg. Ha felszerelés meghibásodása miatt a játékos nem tudja folytatni a küzdelmet, szabályosan ki kell állnia (lásd 2-3. pont), és elhagynia a játékterületet. A hiba elhárítása után csak úgy állhat vissza, mintha kiesett volna. (Akkumulátor cseréje nem számít meghibásodásnak, ha helyben, gyorsan elvégezhető.)

6. Megadásra felszólítás („Dobatás”): KIZÁRÓLAG akkor alkalmazható, ha a játékos HÁTULRÓL vagy OLDALRÓL, MEGLEPETÉSBŐL támadhatna a biztos célt nyújtó ellenfélre. A felszólításnak hangosnak, egyértelműnek kell lennie (pl. “Dobd el!”, “Kezeket fel!”). Ha az ellenfél megadja magát, AZONNAL jelezze a “találatot”, és álljon ki a játékból. (A fegyvert nem kell eldobni.) Ha tétovázik, nem engedelmeskedik, a felszólítónak lövéssel kell a találatot elérnie! Szemből, nagyobb lőtávolságról, kis célpontot nyújtó játékost, többszörös túlerőt nem szólítunk fel megadásra! Bármilyen eszközzel dobathatunk (pl. működésképtelen fegyver, mesterlövészpuska) a biztonsági szabályok megtartásával! Fontos mindkét fél részéről a sportszerű viselkedés, de mindig a dobatást kezdeményező hibája, ha az ellenfélnek van ideje tüzet nyitni vagy fedezékbe húzódni!

8. Fizikai kontaktus:  a “csendes dobatást” leszámítva az ellenfelek nem kerülhetnek fizikai kontaktusba egymással! Fegyvert félreütni, megérinteni, másikhoz játékoshoz hozzáérinteni TILOS!

9. Éjszakai játék: fokozottan balesetveszélyes játékmód, sokkal körültekintőbb mozgást, fegyverhasználatot követel meg! Nagy fényáteresztő képességű szemvédő, fegyverre szerelt fényforrás, tájékozódásra-helyzetjelzésre használt készülékek alkalmazása (keresőlámpa vagy éjjellátó) kötelező! Láthatósági, fényvisszaverő találatjelzők, nyomjelző-készülék használata javasolt. Célpont azonosítása nélkül, VAKTÁBAN tüzelni TILOS! Találatot kapott, játékban nem résztvevő személyek csak folyamatosan a földre vagy a találatjelzőre világítva tartózkodhatnak a pályán! A részletes szabályokat a Játékszervező határozza meg.

10. Csalás, kezdő mentalitás: az airsoft a becsületességen alapszik, ezért a csalókkal szemben a legszigorúbban kell eljárni! Csalni értelmetlen, hiszen az airsoft nem verseny, és előbb-utóbb mindenki tisztában lesz az illető személyével, ami végül teljes kirekesztést von maga után. Nem éri meg! Ne kiáltsunk azonnal csalót, ha ellenfelünk nem jelzi a biztosnak vélt találatot. Álljunk egészséges szkepticizmussal a teljesítményünkhöz. Hátha mégsem találtuk el. Láttuk saját szemünkkel a becsapódást? Gondosan céloztunk, vagy csak arrafelé lövöldöztünk? Tüzelt egyáltalán a fegyverünk? Mozgó vagy kisméretű célpontot, futó alakot könnyen elhibáznak a gyakorlott játékosok is. A legkisebb gally, az aljnövényzet, és a szél is könnyedén eltéríti a lövedéket. Egy bokor átlőhetetlen fedezéket jelenthet. Nagy lőtávolságnál úgy tűnhet, a lövedék célba talált - valójában méterekkel előtte hullott a földre. Előfordulhat, hogy az adrenalin, az intenzív testmozgás, és a vastag öltözék miatt a játékos nem érezte, vagy nem hallotta meg a találatot. Velünk is megeshet. Szóval feleslegesen ne panaszkodjunk, ne gyártsunk összeesküvés elméleteket - különösen, ha kezdő játékosok vagyunk! Lőjjünk inkább újra. Ha egyértelmű csalással találkozunk, kötelességünk a helyszínen jelenteni a Játékszervezőnek!

11. Sportszerű viselkedés: igyekezzünk megőrizni a játék tisztaságát, kulturáltságát. Ne átkozódjunk, ne keressünk kiskapukat a szabályok “megerőszakolásával”, mert ezek rombolják a játékélményt. Ügyeljünk a természet megóvására, kerüljük a szemetelést a pályán! Legyünk tisztában a szabályokkal. Tartsuk tiszteletben a játékszervezők és felügyelők döntéseit, segítsük a munkájukat. A találatot szabályosan jelezzük! Vitás kérdéseket, szabálytalanságokat a játék után, még a helyszínen beszéljük meg, jelentsük a szervezőknek! Sérelmek utólagos felvetésének helye nincs!

Ha bizonytalanok vagyunk, hogy találatot kaptunk vagy sem, inkább álljunk ki. Ha két játékos nagyon rövid időn belül (<2 másodperc) ér el találatot egymáson, mindketten álljanak ki. Nagyobb időeltérés vagy hátrányosabb pozíció esetén a „párbaj” vesztese azonnal szüntesse be a tüzelést, ne éljen vissza a fönti illemszabállyal! Ha megadásra szólítanak fel minket, vegyük figyelembe, hogy ellenfelünk a biztosnak vélt lövés helyett a békésebb megoldást választotta. Csak akkor döntsünk a küzdelem folytatása mellett, ha indokolatlannak érezzük a felszólítást! Mindannyiunk kötelessége csapattársait udvariasan figyelmeztetni a fegyelmezett, sportszerű viselkedésre! Törekedjünk minél kevesebb lövés leadására!

12. Korhatár: a minimum életkorhatár tizenhat év, tizennyolc év alatti személyek csak nagykorú játékos felügyelete mellett, írásos szülői engedéllyel (lásd Melléklet) vehetnek részt a játékokon.

SZÓJEGYZÉK

JÁTÉKSZERVEZÉSI AJÁNLÁS

A játékszervezési ajánlás iránymutatóul, segédletként szolgál, hogy minél színvonalasabb rendezvényeket bonyolíthassunk le.

1. Alapkövetelmények: airsoft játékot csak 18. életévét betöltött - alkohol vagy egyéb cselekvőkészséget befolyásoló szer hatása alatt nem álló - személy bonyolítson le. A szervezőnek tapasztalt, szabályokat pontosan ismerő személynek kell lennie, legkevesebb 8-10 nyílt szervezésű játékon való részvétellel a háta mögött. Javasolt, hogy gépjárművel, mobiltelefonnal, internet eléréssel, elsősegély csomaggal, fluoreszkáló mellénnyel, és légfegyverek sebességmérésére alkalmas eszközzel (“kronóval”) rendelkezzen. Harminc főnél nagyobb létszámú játékok lebonyolításához minimum kettő szervező javasolt! Ötven főt meghaladó létszámnál játékfelügyelőket (tapasztalt játékosokat) javasolt kijelölni, akik a szabályok betartására ügyelnek, felvilágosítást, segítséget nyújtanak a résztvevőknek, és bíróként dönthetnek bármilyen vitás kérdésben. Nagylétszámú rendezvénynél a szervezők ne vegyenek részt a játékban, és biztosítsanak egészségügyi felügyeletet! (Elsősegély doboz, legalább elsősegély tanfolyamot végzett személy, stb)

3. Játékszervező nem felelős: a játékosok testi épségéért, vagyontárgyaiért, a játékosok által gondatlanul vagy szándékosan okozott károkért - különösen a játékosok hanyagságáért, a biztonsági szabályok megsértéséért, nem engedélyezett vagy illegális felszerelés önkényes használatáért. A játékosok saját felelősségükre vesznek részt a rendezvényen, és saját felelősségükre használják a játékterületen lévő tereptárgyakat, járműveket, épületeket!

4. Játék meghirdetése: a játékot legalább 1-8 héttel a lebonyolítás előtt javasolt az arra alkalmas fórumon meghirdetni. A játékleírásban az alábbi információkat érdemes feltüntetni:

A jelentkezők listáját rendszeresen frissíteni kell. Amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett minimumot, illetve egyéb körülmények (időjárás, pálya állapota, technikai problémák, stb.) nem teszik lehetővé a lebonyolítást, a rendezvényt legkevesebb 24 órával korábban le kell fújni, vagy a játékkiírást a kisebb létszámnak megfelelően módosítani! Ha a jelentkezők száma eléri a meghirdetett maximumot, zárjuk le a regisztrációt, és a létszámon felülieket vegyük várólistára.

SEGÉDLET AIRSOFT FEGYVEREK BEMÉRÉSÉHEZ

Javasolt felszerelés:

BB-szóró eszközök ellenőrzése

 1.       Gránátot, aknát, gránátvetőt teljes BB-töltettel, környezeti hőmérsékletre felmelegedett gáztartállyal kell tesztelni.
 2. A lövedékraj útjába olyan hátulról megtámasztott akadályt (pl. kartonlap, agyagtömb) kell helyezni, melyen a becsapódási nyomokból az 1.1 Joule (350 fps) alatti torkolati teljesítmény megállapítható. Az eredményt hasonló teljesítményű kézifegyverrel, azonos távolságból-szögből leadott lövésekkel ellenőrizhetjük.

      A mérést, illetve annak eredményét - annak pontatlanságára tekintettel - a Játékszervező figyelmen kívül hagyhatja.

 

(Szülői nyilatkozat megtalálható a Szabályzatok menüpont alatt)

Kiegészítő szabályzat éjszakai játékhoz

Torkolattűz imitáció:

Éjszakai játék alkalmával nem engedélyezett a lámpával történő villantás. Lövésimitációra, a fegyver elejére szerelt lámpa (LED) engedélyezett, amely lövés alkalmával jelzi a lövés megtörténtét. A LED csak annyi időre világíthat, amennyi idő alatt a lövés megtörtént. Nem vakíthatja el az ellenfelet, nem okozhat sérülést (szem).

LED áttetsző, fehér színűnek kell lennie!

 

 

 

 

LED adatai (iránymutatók):

 • Méret: 3 vagy 5 mm
   
 • Fényerő: LED függő, max 14000 mcd
   
 • Szín: Hideg fehér
   
 • Max. áram: 20mA
   
 • Nyitó feszültség: 3.2 - 3.6V
   
 • Sugárzási szög: 20°
   
 • Víztiszta tokozás

Nem engedélyezett a villogó LED használata!

 

Lövés imitációra engedélyezett a különböző gyártók által forgalmazott tracer használata. A tracer megvilágítás lehet a fegyver elején vagy a hopup kamrába.

Több játékos a tárban helyez el UV LED-t a tracer BB megvilágítására. Ez a fajta megoldás engedélyezett, de figyelembe kell venni ebben az esetben, hogy az első pár lövedék lövés alkalmával nem kapja meg a megfelelő világítást, ezért javasolt több lövedék kilövése az adott célpontra.

 

Találat jelzése:

 

Éjszaka a narancssárga kendő vagy sapka használata nem engedélyezett! Találat esetén világítórudak alkalmazása kerül bevezetésre (szín: játék kiírás alapján)
Találat esetén kötelező feltartani a világítórudat egészen addig, amíg a kiírás alapján gyógyítás vagy a kivérzés ideje nem jár le. Az eltelt idő után a játékos a világítórudat elteheti (rejtheti).

Éjjellátó használata:

2012. január 1-től a 160/2011 kormányrendelet alapján az éjjellátó berendezések kikerültek a haditechnikai felszerelés listából. Az Airsoft-ban és a vadászoknak ez annyiból érdekes, hogy már nem csak az un. 1 generációs eszközöket lehet legálisan használni Magyarországon, hanem ennél nagyobb 2 ill. 3 generációs eszközöket is lehet használni, engedéllyel lehetséges a forgalmazásuk.

Éjszakai játék során engedélyezett éjjellátó eszközök használata! Ha ettől a játékkiírás eltér, akkor a speciális szabályoknál fel kell sorolni a korlátozásokban.

Kés használata (virtuálisan):

Éjszakai játék folyamán szokott a legtöbb un. késelés történni. Ennek a szabályozása a következő: a lekéselt játékosnak nincs kivérzési ideje és elsősegély nyújtási lehetősége. A lekéselt játékosnak azonnal a kiálló helyre kell menni vagy ha a játékkiírás másképpen rendelkezik, akkor a lekéselt játékos egész rajának a visszaálló pontra kell menni és ott az előírt időt kell várakoznia. A késelés hátulról történik, megérintve a játékost a "megvagy vagy meghaltál" szóval. A lekéselt játékos ebben az esetben már halottnak minősül, ezért nincs lehetősége a csapattársainak információt szolgáltatni vagy a lekéselés tényéről vitatkoznia.

Végeredmény (persze csak a vicc kategóriába):


 

Magyar Wargame Szabályzat

Magyar Wargame Szabályzat
(M.W.SZ.)


„Az airsoft játékosok nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai mszervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft a paintballhoz hasonló, biztonságos, erőszakmentes, stratégiai-taktikai játék, melyet törvénytisztelő állampolgárok százezrei űznek világszerte. Az airsoft nemkívánja a háborút, a fegyveres konfliktusokat dicsőíteni, nem valóságot szimulálja - csupán egy játék. Az airsoft eszközök olyan országokban is szabadon mbirtokolhatók, ahol a legszigorúbb szabályozás alá esik a fegyvertartás „

Bevezetés:

Az airsoft meghatározó elemei többek között a becsület, a sportszerű játékos és a mcsapat. Minden játékos számára elengedhetetlen a szabályok hiánytalan ismerete, köteles az írott és íratlan szabályok betartására és a legjobb tudása szerint játékostársaival is betartatnia azt. Vegyük figyelembe, hogy nem létezik olyan szabályzat amely az airsoft játék során előforduló minden szituációra tökéletes megoldást kínál, ezért elengedhetetlen a játékosok józansága és etikus, sportszerű viselkedése. Az itt nem szabályozott esetekre az airsoftetikett és az általános illem szabályai az irányadóak.

Játék szabályok:
1. Találat:
A játékos testét, ruházatát, felszerelését érő lövés találatnak számít! Csapattárs lövése (BARÁTI TŰZ), illetve a fedezéken, tereptárgyon, növényzeten keresztül érkező lövedék is találatnak számítanak! Visszapattanó lövés viszont nem találat! Az is találatnak minősül, ha a játékost az ellenfél hátulról vagy oldalról, meglepetésszerűen, puszta kézzel vagy gumikéssel könnyedén megérinti. Ezt "késelésnek" nevezik. Engedélyezett a szúrásra, valamint vágásra alkalmatlan tompa mélű és hegyű gumikés használata. Késeléssel szemből támadni TILOS és balesetveszélyes! Szintén találatnak minősül a „dobatás”. (lásd. 5. pont) Kölcsönös mtalálat esetén, ha két játékos nagyon rövid időn belül ( <2 másodperc) találatot ér el egymáson, akkor mindkét fél köteles kiállni!

2. Találat jelzése:
A találatot kapott játékos AZONNAL beszünteti a küzdelmet, majd AZONNAL FELEMELI legalább az EGYIK KEZÉT és hangos, lehetőleg többszöri "MEGVOLT", "TALÁLAT" „MEDIC” ("HIT") kiáltással, valamint a lehető legrövidebb időn belül narancssárga kendővel (minimum 40x40 cm) vagy sapkával jelzi a találatot. Nem szabad viszont kiáltani "késelésnél" ( lásd 1. pont ). A játékosra mindaddig szabadon lehet tüzelni, amíg a találatot egyértelműen nem jelzi. A szóbeli találatjelzés önmagában nem elegendő! Kiesett játékosra LŐNI TILOS!

3. Kiállás, visszaállás:
a.) Fix és/vagy mozgó visszaállópont (medicpont) esetén: Találat jelzése után a játékos köteles a fegyverét tüzelésre alkalmatlan módon tartani m(szíjra ereszti, vagy feje fölé emeli fegyverét) és a játék megzavarása nélkül, legrövidebb úton távozik az övezetből. Státuszát fejére helyezett narancssárga kendővel, vagy sapkával köteles a visszaállópontig jelezni. Heves küzdelem közben KÉZFELTARTÁSSAL VÉGIG JELEZNI KELL a kiesett státuszt. Fokozott figyelemmel kell elhagynia a terepet, hogy ne váljon célponttá, fedezékké, stb. Javasolt hangos kiáltássokkal jelezni („Ne Lőj , Medic”) , hogy a játékos találatot kapott és a visszaálló pont felé halad, így elkerülhetőek a feleslegesen kapott találatok. A kiesett játékost TILOS fedezéknek használni! Szükség esetén megtorpanhat vagy rövid ideig várakozhat, ha így kevésbé zavarja a játékot. Ilyen mesetben is végig jelezze kézfeltartással a találatot! Épület-bunker-lövészárokharcnál mstb. rövid ideig, a játékos távozásáig szüneteltetni kell a küzdelmet, ha nincs más lehetősége a helyiség biztonságos elhagyására. Ilyenkor hangos "KIJÖVÖK"m kiáltással jelezze, hogy távozni készül. Fix visszaállópont elfoglalása, körbevétele szigorúan tilos, kivéve ha a játékszervező másként nem rendelkezik! A játékos akkor állhat vissza a játékba, ha a játékszervező által meghatározott újraéledési időt a visszaállóponton kötelezően letöltötte.

b.) Élő Medic esetén:
„Élő” Medic-el rendelkező játék esetén a kilőtt játékosnak a 2-es pontban meghatározottak szerint jeleznie kell a találatot. Azon a helyen ahol a játékos találatot kapott, a fejére narancssárga kendőt, vagy sapkát kell felhelyeznie, ezzel jelezve a kilőtt helyzetét. Pozíciót váltani ebből a helyzetből tilos! Minden találatot kapott játékos köteles olyan pozíciót, testhelyzetet felvenni, hogy a játék menetét a továbbiakban semmilyen módon ne befolyásolja. Pl.: letérdel, leguggol, lefekszik. Abban az esetben, ha az adott helyzet úgy kívánja, a játékos minimálisan változtathatja helyzetét. pl. balesetveszélyes helyzet, gépjárművek útvonala…stb. A „ sérült” hangos „MEDIC” felkiáltással tudhatja társaival kiesett státuszát. A küzdelmet csak akkor folytathatja a játékos, ha az egyik Medic, Szanitéc ellátta.

c.)Egyéb problémák esetén:
Kiállás: Annak a játékosnak akinek a játék során bármiféle olyan problémája adódik ami a küzdelem folytatásában hátráltatja , ajánlott a játékteret elhagyni vagy a visszaállópontra kimenni. Pl.: Szerelés, javítás ,fegyver meghibásodása, lőszerhiány stb. A játéktér elhagyása során végig narancssárga kendővel vagy sapkával kell jelezni a kiállást.
Visszaállás: A játékos csak a saját visszaállópontjáról a játékszervező által meghatározott újraéledési idő letöltése után kerülhet játékba. A visszaállópontra való visszatérést is végig jelezni kell a narancssárga kendővel vagy sapkával.

4. Kommunikáció:
a) Szóbeli kommunikáció:
KIESETT JÁTÉKOS NEM BESZÉLHET, MUTOGATHAT, nem adhat tovább semmilyen információt a még játékban lévőknek! Élőszavas kérdésre legfeljebb saját "halálának" tényét erősítheti meg! A szemben álló felek a játék ideje alatt nem kommunikálhatnak egymással, kivéve ha ez a játék biztonságát, baleset elhárítását szolgálja. Bármiféle vitatkozásnak, veszekedésnek, az ellenfélen ejtett vélt vagy valós találatok bekiabálásának helye nincs! Tehát NEM SZÓLÍTJUK FEL a másik játékost kiállásra!
b)Rádiózás:
Csak és kizárólag a törvény által engedélyezett PMR rádió használható! Az ellenfél rádió csatornáinak adását szándékosan zavarni tilos!

5. Megadás, dobatás:
A játékos felszólíthatja ellenfelét a megadásra, amennyiben sikerült észrevétlenül hátába vagy oldalába kerülnie, és tiszta, biztos lövésre nyílik lehetősége. A felszólításnak hangosnak, egyértelműnek kell lennie (pl. "Dobd el!", "Kezeket fel!", "Ne mozdulj!", "Séta"). A felszólítottnak nem kötelező engedelmeskednie, de bölcsebben teszi, ha együttműködik. Ha a megadás mellett dönt a szokásos módon jár el (2-es, 3-as pont) és kiáll a játékból, de ebben az esetben nem kötelező kiáltással jelezni a találatot.(A fegyvert természetesen nem kell meldobni.) Amennyiben az ellenfél nem adja meg magát, szabadon tüzelhetünk rá. E szabály alkalmazásánál fontos mindkét fél részéről a sportszerű viselkedés.

6. Fizikai kontaktus:
A fejezet 1. pontjában ismertetett "késelést" leszámítva az ellenfelek nem kerülhetnek semmilyen fizikai kontaktusba egymással!

7. Csapatok megkülönböztetése:
A játékon résztvevő csapatoknak kötelező valamilyen egymástól könnyen megkülönböztethető módon megjelölniük magukat. Ennek két lehetősége van:
a)Karszalag szerint:
 -Két csapat esetén: piros/kék karszalag
- A karszalag minimum 8cm széles, jobbkezesek jobb felkaron, balkezesek bal felkaron kötelesek viselni
-Több mint két csapat esetén a játékszervező határozza meg a karszalagok színét.
-Ghillie ruhát viselő Sniper játékosnak nem kötelező a karszalag viselése.
b)Ruházat szerint:
-Dresscode: a csapatok egymástól eltérő színű, és/vagy mintázatú ruházatot viselnek.

8. Fegyverkategóriák:

a) Pisztoly - Géppisztoly
-Maximális energiájuk: 400 fps ~ 120 m/s ~ 1.5 J
-Minimális rálövési távolság 2m, alatta egyes lövés
-Tárkapacitás korlátozás nincs, motoros tár használata engedélyezett!

b) Puskák - Karabélyok
-Maximális energiájuk: 460 fps ~ 140 m/s ~ 2.0 J
-Minimális rálövési távolság 5m, alatta egyes lövés
-Tárkapacitás korlátozás nincs, motoros tár használata engedélyezett! Amennyiben kronózáskor a 460 fps-t meghaladja, viszont az 500 fps-t nem lépi túl a fegyver torkolati sebessége, úgy azt a szervezők kötelesek megjelölni és a következő korlátozásokkal használható a fegyver:
-Kötelező az egyes lövés!
-Minimális rálövési távolság 10m
-Motoros tár használata tilos!

c) Géppuskák – Golyószórók
-Maximális energiájuk: 500 fps ~ 150 m/s ~ 2.3 J
-Minimális rálövési távolság: 15m
-Tárkapacitás korlátozás nincs, motoros tár használata engedélyezett!
-Kötelező a másodfegyver használata! Kizárólag az "a" pontban meghatározott, pisztoly illetve géppisztoly!
-Csak olyan fegyverek alkalmazhatóak ebben a feladatkörben, melyek a valóságban is ezt a szerepet töltik be. (MK249, RPK, M60, MG36…stb.)

d) Mesterlövész fegyverek
-Maximális energiájuk: 600 fps ~ 180 m/s ~ 3.3 J
-Minimális rálövési távolság: 20m
-Tárkapacitás korlátozás nincs, motoros tár használata NEM engedélyezett!
-Kötelező a másodfegyver használata! Kizárólag az "a" pontban meghatározott, pisztoly illetve géppisztoly!
-Távcső használata kötelező!
-Kötelező az egyes lövés!
-A fegyver hossza minimum: 90cm


e) Egyéb eszközök
Akna, gránát, gránátvető, rakéta, füstgránát stb. használata csak a játékszervező engedélyével lehetséges! Csak olyan eszköz használható, ami megfelel a hatályos jogszabályokban előírtaknak!
Figyelem!
A fent említett torkolati energia és sebességi értékek 0.20 BB-vel értendőek és az áttekinthetőség miatt kerekítettek!
A szabályzatban közölt teljesítményadatok pusztán a legfelső határértékek, nem kitűzött célok, amit a játékosnak el kell érnie!

Kronózás menete:
Amennyiben a játékszervező másként nem rendelkezik, minden résztvevő játékosnak kötelező a fegyverét teljesítmény mérésnek alávetni. A játékszervező a játék teljes időtartama alatt bármikor elrendelheti egy adott fegyver mérését. A mérésen töltetlen fegyverrel, valamint a fegyverhez tartozó üres tárral és kinullázott hop-up-al köteles a játékos megjelenni. Mivel nincs országosan meghatározott és elfogadott rendszer a lövedék kezdősebességének mérésére, valamint a mérés eredményét több külső hatás is befolyásolhatja.(pl.: mérőeszköz, bb... stb.) játékszervező köteles minimum 5 lövés átlagát alapul venni, a fent említett értékektől maximum + 3%-ban eltérhet. A mérés eredményét a játékos köteles tudomásul venni, valamint elfogadni az esetleges korlátozásokat. Ha a játékos a fent említett módon a mérésen nem jelenik meg, fegyverét nem hajlandó mérésnek alávetni vagy az eredményt nem fogadja el, úgy a játékon nem vehet részt.

9. Részvételi feltételek:

a) Egészségügyi alkalmasság:
Amennyiben a játékosnak olyan betegsége van mint például: magas vérnyomás, cukorbetegség, asztma, allergia… stb., azt a játék kezdete előtt a játék szervezőjével köteles tudatni. Ha a játékos rendelkezik az ellátásához szükséges orvosi készítménnyel, pl.: inzulin, gyógyszer, inhaláló spray , akkor azoknak pontos helyét köteles a szervezővel tudatni, hogy rosszullét esetén a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban lehessen fellépni a játékos egészsége érdekében.

b)Korhatár
16. életév betöltése, 18. életév alatt írásos szülői engedély szükséges!

c) Tiltott szerek használata
A rendezvény ideje alatt alkohol fogyasztása, vagy egyéb tudatmódosító szer használata SZIGORÚAN TILOS. Alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló játékost a játékszervező köteles a játékból kizárni!

d) Kötelező felszerelés:
-Kizárólag 6mm airsoft fegyver
-Teljes biztonságot nyújtó arc és fejvédő valamint védőszemüveg
-Egész testet lefedő katonai gyakorló ruházat, kivéve ha a játékszervező másként nem rendelkezik. (Dresscode)
-Piros/kék karszalag
-Narancssárga (min 40 X 40 cm) kendő, vagy narancssárga sapka

e) Ajánlott felszerelés:
-Egész játéknapra elegendő étel, ital, lőszer
-Tartalék fegyver, akkumulátor vagy gáz
-Térd, könyökvédő, taktikai mellény, védőkesztyű
-PMR rádió, headset
-További felszerelések a mindenkori játékkiírás szerint!

f) Játékra való jelentkezés, érkezés
-Amennyiben a játékszervező másként nem rendelkezik, a játékosnak kötelező a meghirdetett játékra előzetesen jelentkezni.
-A játékos köteles a játékon az előzetesen meghirdetett időpontban megjelenni.
-Amennyiben a játékos egyéb okok miatt a játékon nem tud részt venni, köteles a szervező felé ezt előzetesen jelezni.
A Magyar Wargame Szabályzat hiánytalan ismerete, valamint a játékhoz szükséges etikai normák megléte! A becsület, tisztelet, sportemberhez méltó magatartás az
airsoft játék alapja, ami minden játékos számára elengedhetetlen és KÖTELEZŐ!

10. Biztonsági szabályok:

a) Általános biztonsági szabályok:
-A játékon résztvevő minden játékos számára kötelező a teljes ARC és FEJ védelem, valamint a teljes testet lefedő ruházat. (Az év minden hónapjában)
-A szemüveg, arcvédő és egyéb védőfelszerelések a maximális védelmet kell biztosítsák a játékos számára. Új védőeszköz esetén kötelező ezen eszköz tesztelése! A védőmaszkot, szemüveget a játéktéren mindig viselni kell! A maszkot, szemüveget kilövés estén sem szabad levenni. A maszk-szemüveg levételére csak a játékszervező adhat engedélyt! Acélrácsos szemvédő viselése engedélyezett, amennyiben a huzalvastagság meghaladja a 0.6mm-t és a rács szövése 4x4mm-nél sűrűbb. A rácsos szemvédőt használatba vétel előtt alaposan tesztelni kell! Polikarbonát lencséjű szemvédők meg kell feleljenek az EN 166-F (EU) vagy ANSI Z87.1 (USA) szabványnak.
-Airsoft fegyverrel csak célzott lövést szabad leadni! Fedezék mögül kitartott, ablakon-ajtónyíláson át bedugott, stb. fegyverrel, vaktában tüzelni TILOS! Kiesett játékosra, megkülönböztető jelzést viselő személyre lőni TILOS!
-Minden lőfegyvert úgy kell kezelni, mintha töltve lenne! ("Töltetlen fegyver nem létezik!")
-A biztonsági zónában ( parkolóban ) a tárat a fegyverbe helyezni Szigorúan Tilos! Ellenkező esetben a szervező köteles szigorú szankciókkal fellépni!
-A fegyverek belövésére csak a külön, erre a célra kijelölt "TÁRAZÓ HELYEN" van lehetőség! A tárat a játékkezdés előtt a szervező utasítása után szabad a fegyverbe helyezni!
-A játéktéren kijelölt visszaállópontot elfoglalni, oda belőni és onnan kilőni SzigorúanTilos, kivéve ha a játék szervezője másként nem rendelkezik!
-A játék végét köteles minden játékos hangos kiáltással (VÉGE) jelezni a társainak, és ezt a PMR rádión is megerősíteni. A játék végén minden játékos köteles a tárat fegyveréből kivenni, egyeslövés után a fegyvert biztosítani.
-Az airsoft fegyvereket töltetlen állapotban, zárt tárolóeszközben , lövedéktől ( BB )  valamint tártól elkülönítve szabad csak szállítani.
-Minden játékosnak tisztában kell lennie, alkalmaznia és tudnia kell a fegyverek használata során a fegyverkezelés általános biztonsági szabályait.
-Minden játékosnak KÖTELESSÉGE tisztában lenni az airsoft fegyverekre vonatkozó hatályos jogszabályokkal.

b) Nem játékosok a pályán:
A játékban nem résztvevő személyek (felügyelő, szervező, fotós-filmes, néző) a védőfelszerelésen túl fluoreszkáló mellényt kötelesek viselni! Ezen személyek jelenlétükkel nem zavarhatják a játékot. Kívülálló személy pályára tévedése esetén a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni, és a szervezőt azonnal értesíteni kell!

c) Baleset:
Amennyiben a pályán ellátást igénylő sérülés történik, a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni, és a szervezőt azonnal értesíteni kell!

11. Szabálysértés-etikátlan magatartás:
Minden játékosnak kötelező tisztában lennie a Magyar Wargame Szabályzat megszegésének, illetve az airsoft etikett és az általános illemet nélkülöző magatartás következményeivel.
Szabálysértés esetén a játékszervező köteles a szabálysértés mértékével arányos büntetést kiszabni, amit a játékos köteles tudomásul venni.

Büntetési tételek lehetnek:
- Feketelistára való felkerülés Pl.: Jelentkezik játékra, de nem jelenik meg.
- Minimális pénzbüntetés Pl.:Parkolóban tár a fegyverben.
- Időbüntetés Pl.:Kiabál az ellenféllel.
- Az adott játékból való kizárás Pl.: Többször vét a szabályok ellen.
- Rendezvényekről történő végleges kizárás Pl.: Sorozatosan és durván vét a szabályok ellen, nem hajlandó betartani azokat.

12. Játékszervezés

a)Játékszervezői ajánlás
Airsoft játékot bárki szervezhet aki az airsoft játék szabályait hiánytalanul ismeri, képes betartani, valamint betartatni azokat, sportszerű példamutató magatartást tanúsít. Neki kell eldöntenie a vitás kérdéseket, a szabályokat megsértő személyeket figyelmeztetni, kizárni, vagy eltávolítani a pályáról. Játékszervező nem felelős: a játékosok testi épségéért, vagyontárgyaiért, a játékosok által gondatlanul vagy szándékosan okozott károkért - különösen a játékosok hanyagságáért, a biztonsági szabályok megsértéséért, nem engedélyezett vagy illegális felszerelés önkényes használatáért. A játékosok saját felelősségükre vesznek részt a rendezvényen, és saját felelősségükre használják a játékterületen lévő tereptárgyakat, járműveket, épületeket! Harminc főnél nagyobb létszámú játékok lebonyolításához minimum kettő szervező javasolt!

b)Biztonságos pálya
Airsoft játékot csak biztonságos pályára szabad szervezni, azt csak a terület tulajdonosának engedélyével szabad használni és mindezt úgy, hogy a pályán lévő veszélyforrásokat a szervező a legjobb tudása szerint megszünteti, vagy egyértelműen és jól láthatóan elkülöníti a játéktértől! A játéktér nagyságára és a veszélyforrásokra fokozottan fel kell hívni a figyelmet, ahol a pályabejárás során, minden játékos és résztvevő a saját szemével győződhet meg azok pontos helyéről és az általuk nyújtott veszélyek mértékéről! A területen figyelembe kell venni biztonságos lőtávolságot, hogy az egymással szemben álló csapatok ne kerülhessenek túl közel egymáshoz!
( A balesetek többségét a pályákon található veszélyforrások okozzák, és nem a fegyverek! )

CQB és részben CQB játékok esetén:
A pályák eltérő adottságai miatt, ilyen jellegű játék esetén a játék szervezője köteles a Magyar Wargame Szabályzatban foglaltakon szigorítani. (FPS limit, egyeslövés, tárkorlátozás stb.)

c) Regisztráció
Amennyiben a játékszervező másként nem rendelkezik, minden játékos számára kötelező a regisztrációs lap kitöltése, hogy a játékokon csak és kizárólag önként saját felelősségére vesz részt, amelyet aláírásával egyidejűleg elismer.


13. Játékszervezői szigorítások

Minden játékos köteles tudomásul venni és elfogadni, hogy a játékszervezők a Magyar Wargame Szabályzatban foglaltaktól CSAK ÉS KIZÁRÓLAG SZIGORÚBBAN TÉRHETNEK EL!

14. Javaslat:

A Magyar Wargame Szabályzat alkalmazása, csak jól szervezett, becsületes, felelősségtudó játékosok és csapatok számára javasolt, akik maradéktalanul ismerik és betartják a benne foglaltakat!


NYILATKOZAT


E dokumentum a forrás feltüntetésével, változtatás nélkül, szabadon terjeszthető. E dokumentumból származó minden más munkának szabad terjesztésűnek kell lennie.
A szerzők fenntartják a munkájukhoz fűződő elismerés jogát, és egyúttal mentesítik magukat a mások által beiktatott módosítások következményei alól. Ez a nyilatkozat elválaszthatatlan része a dokumentumnak.
Forrás: B.A.S.E www.bonyhadairsoft.hu

MASZ 2010 szabályzata

Magyar Airsoft Szabályzat 2010

 

A Magyar Airsoft Szabályzat (MASZ) a biztonságos, kulturált játékhoz nyújt alapot. Minden játékosnak tisztában kell lennie a benne foglaltakkal, és elfogadnia azokat. A MASZ „lefelé nyitott” rendszer, tehát szabadon alkalmazhatunk a benne leírtaknál szigorúbb szabályokat! Speciális szabályok és kiegészítések is bevezethetők, amennyiben nem sértik a biztonsági előírásokat! A speciális szabályokra a játék meghirdetésekor, és annak megkezdése előtt is fel kell hívni a figyelmet!

       

Torkolati sebesség

Torkolati

energia

Kategória


Kézi- és támogatófegyverek

 

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

 

1. Szemvédő használata: a pálya teljes területén, az esemény teljes időtartama alatt, minden játékosnak és játékterület közelében tartózkodónak szemvédőt kell viselnie! Szemvédőt a játék ideje alatt levenni SZIGORÚAN TILOS! Szemvédő nélküli emberre lőni TILOS! Védőfelszerelés nélkül pályán tartózkodó személy esetén a játékot azonnal fel kell függeszteni!

2. Szemvédő típusa: a szemvédőnek minden irányból megfelelő védelmet kell nyújtania, stabilan, elmozdulás nélkül kell a szemüreget védenie, futás, intenzív testmozgás esetén is. Erre a fejpánttal rögzített, teljesen zárt szemvédők a legalkalmasabbak! Csak az ANSI Z87.1 vagy EN 166-F szabványnak megfelelő, vagy annál erősebb polikarbonát védőszemüvegek, paintball-airsoft maszkok használhatók! Acélrácsos szemvédő viselése engedélyezett, ha a huzalvastagság meghaladja a 0.6mm-t, és a rács szövése 4x4mm-nél sűrűbb. Rácsos szemvédőt használatba vétel előtt alaposan tesztelni kell! Nem megfelelő vagy sérült szemvédő viselése TILOS és BALESETVESZÉLYES!

Ha a szemvédőn védelmi fokozat nincs feltüntetve, úgy azt viselés előtt tesztelésnek KÖTELEZŐ alávetni! A Játékszervező bármikor elrendelheti a tesztelést. Ilyenkor legalább 1.5 Joule (120m/s) teljesítményű fegyverrel, minimum 3 lövést kell egyesével leadni a hátulról megtámasztott szemvédőre, 1 méter távolságból. Az eszköznek törés-repedés nélkül kell elviselnie a legerősebb fegyverek lövéseit is.

3. Arcvédő: rövid távolságról, különösen épületharc (CQB) közben leadott lövésektől a játékos fogazata könnyen megsérülhet, ezért megfelelő arcvédő (műanyag-, neoprén-, rácsos maszk, 4-5 réteg kendő, fogvédő) viselése MINDENKINEK JAVASOLT! Aki megfelelő arcvédő nélkül vesz részt a játékban, SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI!

4. Egyéb védőfelszerelés: a sérülések elkerülésére minél kevesebb bőrfelületet hagyjunk fedetlenül. Gyakorló/terepruha, kesztyű, sapka vagy sisak, bakancs, térd és könyökvédő viselése JAVASOLT!

7. Fegyverhasználat:

a) Csak célzott lövést szabad leadni! Fedezék mögül kitartott, ablakon-ajtónyíláson át bedugott, stb. fegyverrel, VAKTÁBAN TÜZELNI TILOS ÉS BALESETVESZÉLYES! Kiállt játékosra, csapattársra, megkülönböztető jelzést viselő személyre lőni TILOS!

b) Kötelező minimális lőtávolság: 1.5 Joule (400 fps) feletti teljesítményű fegyverekkel sorozatlövést leadni és 20m-nél közelebbről játékosra lőni TILOS!

 • Belterekre, rövid lőtávolságokra korlátozott játék: maximális torkolati energia 1.1 Joule (350 fps) és RÖVID sorozatlövés engedélyezett! Maximum feletti fegyverek TILTOTTAK!
 • Épületharcot mellékesen tartalmazó játék: beltérben és annak 10m sugarú körzetében maximum 1.5 Joule (400 fps) és KIZÁRÓLAG egyes lövés engedélyezett! Sorozatlövés csak a 10m zónán kívül, épületre- vagy abból kifelé tüzelve adható le.

d) 10m-nél rövidebb lőtávolságnál, ha a szituáció lehetővé teszi (pl. rajtaütés, hátbakerülés), tüzelés helyett szólítsuk fel az ellenfelet a megadásra! (lásd Játékszabályok, 6. pont)

e) Csőtorkolatot játékoshoz érinteni, másik fegyverét megfogni vagy megérinteni, közvetlen-közelről, rászorított csőtorkolattal lövést leadni SZIGORÚAN TILOS!

f) Állatra TILOS lövést leadni!

g) A játékos legyen tisztában fegyvere teljesítményével. A mérést mindig .20 gramm súlyú BB-vel kell elvégezni! A bemérés megtagadása játékból kizárást von maga után!

h) Gázüzemű (HFC-134a, green gas, szén-dioxid, stb.) fegyvereknél mérést a helyszínen, környezeti hőmérsékletre felmelegedett gáztartállyal kell elvégezni. Sose használjunk olyan gázt, amit a gyártó nem javasol fegyverünkhöz, illetve aminek nem vagyunk tisztában a teljesítményével! Nem megfelelő hajtógáz használata BALESETVESZÉLYES!

8. Fegyverkezelés: igyekezzünk olyan körültekintően forgatni az airsoft-eszközöket, mintha igazi fegyverrel bánnánk!

 • Játékon kívül lövést KIZÁRÓLAG a szervező által kijelölt próbahelyen, biztonságos irányba szabad leadni!
 •  Csak a játék kezdetekor, a szervező utasítására helyezhető tár a fegyverbe. A játék lefújásakor automatikusan, felszólítás nélkül ürítsünk és biztosítsunk! A játék területén-, és a próbahelyen kívül a tárat vegyük ki! Csődugó használata javasolt!
 • FIGYELEM! A tár eltávolítása után a csőben még lövedék maradhat! A teljes ürítéshez a tár eltávolítása után adjunk le biztonságos irányba legalább 2-3 lövést!
 •  Csak akkor tegyük ujjunkat az elsütőbillentyűre, ha már célra tartjuk a fegyvert. Minden más esetben a mutatóujjunknak a sátorvason kívül a helye!
 • Mindig kezeljük úgy a fegyvert, mintha töltve lenne. Amikor csak lehetséges, a csőtorkolat biztonságos irányba mutasson, másik játékost ne keresztezzen! Tüzelés előtt ellenőrizzük a cél mögötti területet.
 •  Az airsoft fegyvereket töltetlen állapotban, zárt tárolóeszközben kell szállítani. A hozzátartozó lövedékektől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Javasolt az akkumulátort is eltávolítani.

9. Nem játékosok a pályán: a játékban nem résztvevő személyek (felügyelő, szervező, fotós-filmes, néző) a védőfelszerelésen túl fluoreszkáló (láthatósági) mellényt, vagy más élénk színű ruházatot kötelesek viselni! Kívülálló személy pályára tévedése esetén a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni! Megkülönböztető jelzést viselő személyekre SZIGORÚAN TILOS tüzelni! A játékszervező korlátozhatja a nem-játékos résztvevők számát, mozgásterét. A fotósok-filmesek jelenlétükkel nem zavarhatják a játékot.

10. Pirotechnika: pirotechnikai eszközök használata TILOS – kivétel, ha a szervező másként rendelkezik. Ebben az esetben is csak előre meghatározott fajtájú, mennyiségű, hatályos jogszabályok szerint szabadon birtokolható pirotechnika lehetséges! Pirotechnika kezelésénél mindig viseljünk védőkesztyűt! SOSE használjunk olyan eszközt, melynek nem vagyunk tisztában a kezelésével! Petárda, gáz-riasztó fegyver, rendvédelmi szervek számára gyártott fény és hanggránát (flashbang) használata SZIGORÚAN TILOS! Füstképző pirotechnikát épületben, beltérben használni TILOS!

11. Baleset: amennyiben a pályán ellátást igénylő sérülés történik, a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni, és a szervezőt azonnal értesíteni kell!

FEGYVERKATEGÓRIÁK

FIGYELEM! A szabályzatban szereplő maximális teljesítményadatok nem kitűzött célok, amit a játékosnak el kell érnie! Jelentősen gyengébb fegyverekkel is maradéktalanul élvezhető a játék! A pontosságot, lőtávolságot, a hatékonyságot legkevésbé a fegyver ereje határozza meg!

Az airsoft fegyvereket az alábbi hat kategóriába soroljuk:

Kézifegyverek: általános kategória. Géppisztolyok, gépkarabélyok, hadipuskák, pisztolyok, sörétes puskák, alacsony teljesítményű ismétlőfegyverek tartoznak ide. Maximális energiájuk 1.5 J (400 fps) és tárkapacitásuk nem lehet több, mint 600 BB. Motoros tár használata NEM engedélyezett!

Félautomata mesterlövészfegyverek: távcsővel felszerelt, legalább 95 cm hosszú, csak egyes lövés leadására alkalmas félautomata puskák (pl. M14, M21/M25, PSG-1, G3SG/1, MSG90, SR-25/Mk11, SPR/Mk12, Dragunov, M82A1). Maximális tárkapacitás 80 BB. Torkolati energiájuk meghaladja az 1.5 Joule-t, maximum 2.2 Joule (500 fps). 20 méternél közelebbről TILOS velük játékosra lövést leadni! Egyszerre egy darab lövedéknél nem lehet több a levegőben! Minimális lőtávon belül használható második fegyver viselése KÖTELEZŐ! Beltérben, közelharcra a minimális lőtáv megtartása mellett sem használhatók, épületből kifelé tüzelésre viszont igen. Csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

Ismétlő mesterlövészfegyverek: távcsővel felszerelt, legalább 95 cm hosszú, kézi erővel működtetett ismétlőpuskák (pl. M700, M24, M40, L96A1, Steyr SSG, M200, DSR-1) Maximális tárkapacitás 40 BB. Torkolati energiájuk meghaladja az 2.2 Joule-t, maximum 3.3 Joule (600 fps). 20 méternél közelebbről TILOS velük játékosra lövést leadni! Minimális lőtávon belül használható második fegyver viselése KÖTELEZŐ! Beltérben, közelharcra a minimális lőtáv megtartása mellett sem használhatók, épületből kifelé tüzelésre viszont igen. Csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

FIGYELEM! A játékosnak ismernie kell a lőtávolság helyes megbecslését! (Mekkorának látszik adott nagyításnál, távcsövön keresztül egy emberalak, vagy annak részlete 20 méterről.) Játék előtt javasolt a távolságot pontosan kimérni és gyakorolni!

Támogató fegyverek: automata működésre (sorozatlövésre) képes, nagykapacitású tárral ellátott golyószórók, géppuskák. Villalábbal kell rendelkezniük, VAGY hasonlítaniuk valamely létező, igazi csapattámogató fegyverre (M60, M249, M240, RPK, RPD, PKM, MG3/MG42, HK21). Maximális energiájuk 1.5 J (400 fps). Tár korlátozás nincs! Ezt a fegyverkategóriát a játék közben csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek kezelhetik!

Gránátvetők: nagymennyiségű (14-180db) BB egyidejű kilövésére alkalmas, gázzal működű, 40mm airsoft “gránátokat” befogadó, közelharcban használatos eszközök. Önállóan vagy kézifegyverre erősítve alkalmazhatók. Felszerelésük támogató- vagy mesterlövészfegyverekre nem engedélyezett! Kizárólag 6mm BB lövedékkel működő gránátvető használható!

Aknák, gránátok: gázzal vagy rugóval működtetett, kézi erővel célba juttatott vagy telepített (pl. botlódrótos) BB-szóró fegyverek, illetve csak hangjelzést kibocsájtó eszközök (pl. sziréna, síp, pirotechnika). Használatuk kizárólag a játékszervező engedélyével, speciális szabályokkal lehetséges! Játék befejezése után a telepített eszközöket azonnal el kell távolítani a területről! Pirotechnikai elven működő BB-szóró eszközök használata SZIGORÚAN TILOS!

JÁTÉKSZABÁLYOK

1. Találat: A játékos testét, ruházatát, felszerelését, illetve a fegyver bármely részét érő lövés találatnak számít. Csapattárs lövése, illetve a fedezéken, tereptárgyon, növényzeten keresztül érkező lövedék is találatnak számít. Visszapattanó lövés viszont nem találat! Levetett felszerelési tárgyakat (pl. fának támasztott fegyver, földre helyezett hátizsák), taktikai pajzsot erő lövés nem találat! Szintén találatnak minősül a „csendes dobatás” (lásd 7. pont)

2. Találat jelzése: a találatot kapott játékos AZONNAL beszünteti a küzdelmet, majd AZONNAL FELEMELI legalább az EGYIK KEZÉT, ÉS hangos, lehetőleg többszöri “MEGVOLT” vagy ”HIT” kiáltással jelzi a találatot. A csak szóbeli találatjelzés NEM ELEGENDŐ! A játékosra szabadon lehet tüzelni, amíg a találat jelzése nem egyértelmű! Tehát csak FELTETT KÉZ ÉS HANGJELZÉS EGYÜTT érvényes! Nem szabad viszont kiáltani "csendes dobatásnál" (lásd 7. pont).

Fokozott figyelemmel kell elhagyni a terepet, hogy ne váljunk célponttá, fedezékké. Szükség esetén megtorpanhatunk vagy rövid ideig várakozhatunk, ha így zavarjuk kevésbé a játékot. Épületharcnál a kiálló távozásáig szüneteltetni kell a küzdelmet, ha nincs más lehetősége a helyiség biztonságos elhagyására. Ilyenkor hangos “KIJÖVÖK!” kiáltással folyamatosan jelezze, hogy távozni készül.

A visszaállás szabályait a szervező határozza meg. Ha felszerelés- vagy fegyverhiba miatt a játékos nem tudja folytatni a küzdelmet, szabályosan ki kell állnia (lásd 2-3. pont), és elhagynia a játékterületet. A hiba elhárítása után ugyanolyan módon állhat vissza, mintha kiesett volna – amennyiben a játékszabályok ezt lehetővé teszik. (Az akkumulátor cseréje nem számít meghibásodásnak, ha helyben, gyorsan elvégezhető.)

6. Megadásra felszólítás („Dobatás”): KIZÁRÓLAG akkor alkalmazható, ha a játékos HÁTULRÓL vagy OLDALRÓL, MEGLEPETÉSBŐL támadhatna a biztos célt nyújtó ellenfélre. A felszólításnak hangosnak, egyértelműnek kell lennie (pl. “Dobd el!”, “Kezeket fel!”). Ha az ellenfél megadja magát, AZONNAL jelezze a “találatot”, és álljon ki a játékból. (A fegyvert nem kell eldobni.) Ha tétovázik, nem engedelmeskedik, a felszólítónak lövéssel kell a találatot elérnie! Szemből, nagyobb lőtávolságról, kis célpontot nyújtó játékost, többszörös túlerőt nem szólítunk fel megadásra! Bármilyen eszközzel dobathatunk (pl. működésképtelen fegyver, mesterlövészpuska) a biztonsági szabályok megtartásával! Fontos mindkét fél részéről a sportszerű viselkedés, de mindig a dobatást kezdeményező hibája, ha az ellenfélnek van ideje tüzet nyitni vagy fedezékbe húzódni!

8. Fizikai kontaktus: a fejezet 7. pontjában ismertetett “csendes dobatást” leszámítva az ellenfelek nem kerülhetnek semmilyen fizikai kontaktusba egymással! Fegyvert félreütni, megérinteni, másikhoz játékoshoz hozzáérinteni TILOS!

9. Csalás, kezdő mentalitás: az airsoft-játék a becsületességen alapszik, ezért a csalókkal szemben a játékszervezők és játékfelügyelők a legszigorúbban fognak eljárni! Csalni játékban értelmetlen, hiszen az airsoft nem verseny, és előbb-utóbb mindenki tisztában lesz az illető személyével, ami végül teljes kirekesztést von maga után. Nem éri meg!

Ne kiáltsunk azonnal csalót, ha ellenfelünk nem jelzi a szerintünk biztosnak vélt találatot. Álljunk egészséges szkepticizmussal a teljesítményünkhöz. Hátha mégsem találtuk el. Láttuk saját szemünkkel a becsapódást? Gondosan céloztunk, vagy csak arrafelé lövöldöztünk? Tüzelt egyáltalán a fegyverünk? Mozgó vagy kisméretű célpontot, futó alakot könnyen elhibáznak a gyakorlott játékosok is. A legkisebb gally, az aljnövényzet, és a szél is könnyedén eltéríti a lövedéket. Egy bokor átlőhetetlen fedezéket jelenthet. Nagy lőtávolságnál úgy tűnhet, a lövedék célba talált - valójában méterekkel előtte hullott a földre. Előfordulhat, hogy az adrenalin, az intenzív testmozgás (futás), és a vastag öltözék miatt a játékos nem érezte, vagy nem hallotta meg a találatot. Velünk is megeshet. Szóval feleslegesen ne panaszkodjunk, ne gyártsunk összeesküvés elméleteket - különösen, ha kezdő játékosok vagyunk! Lőjjünk inkább újra. Ha egyértelmű csalással találkozunk, kötelességünk a helyszínen jelenteni a Játékszervezőnek!

10. Sportszerű viselkedés: igyekezzünk minden körülmények között megőrizni a játék tisztaságát, kulturáltságát. Ne átkozódjunk, ne keressünk kiskapukat a szabályok “megerőszakolásával”, mert ezek rombolják a játékélményt. Ügyeljünk a természet megóvására, kerüljük a szemetelést a pályán! Legyünk tisztában az érvényes szabályokkal. Tartsuk tiszteletben a játékszervezők és felügyelők kéréseit, döntéseit, segítsük a munkájukat. A találatot ne csak verbálisan, kézfeltartással is mindig jelezzük! A vitás kérdéseket, szabálytalanságokat közvetlenül játék után, helyben beszéljük meg, jelentsük a szervezőknek! Sérelmek utólagos felvetésének helye nincs!

Ha bizonytalanok vagyunk, hogy találatot kaptunk vagy sem, inkább álljunk ki. Ha két játékos nagyon rövid időn belül (<2 másodperc) ér el találatot egymáson, mindkét fél álljon ki. Nagyobb időeltérés vagy hátrányosabb pozíció esetén a „párbaj” vesztese azonnal szüntesse be a tüzelést, ne éljen vissza a fönti illemszabállyal! Ha megadásra szólítanak fel minket, vegyük figyelembe, hogy ellenfelünk a biztosnak vélt lövés helyett a békésebb megoldást választotta. Csak akkor döntsünk a küzdelem folytatása mellett, ha indokolatlannak érezzük a felszólítást! Mindannyiunk kötelessége csapattársait udvariasan figyelmeztetni a fegyelmezett, sportszerű viselkedésre!

11. Korhatár: a minimum életkorhatár tizenhat év, tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek csak egy nagykorú játékos felügyelete mellett, írásos szülői engedéllyel

JÁTÉKSZERVEZÉSI AJÁNLÁS

A játékszervezési ajánlás iránymutatóul, segédletként szolgál, hogy minél színvonalasabb rendezvényeket bonyolíthassunk le.

1. Alapkövetelmények: airsoft játékot csak 18. életévét betöltött - alkohol vagy egyéb cselekvőkészséget befolyásoló szer hatása alatt nem álló - személy bonyolítson le. A szervezőnek tapasztalt, szabályokat pontosan ismerő személynek kell lennie, legkevesebb 8-10 nyílt szervezésű játékon való részvétellel a háta mögött. Javasolt, hogy gépjárművel, mobiltelefonnal, internet eléréssel, elsősegély csomaggal, fluoreszkáló mellénnyel, és légfegyverek sebességmérésére alkalmas eszközzel (“kronóval”) rendelkezzen. Harminc főnél nagyobb létszámú játékok lebonyolításához minimum kettő szervező javasolt! Ötven főt meghaladó létszámnál játékfelügyelőket (tapasztalt játékosokat) javasolt kijelölni, akik a szabályok betartására ügyelnek, felvilágosítást, segítséget nyújtanak a résztvevőknek, és bíróként dönthetnek bármilyen vitás kérdésben. Nagylétszámú rendezvénynél a szervezők ne vegyenek részt a játékban, és biztosítsanak egészségügyi felügyeletet! (Elsősegély doboz, legalább elsősegély tanfolyamot végzett személy, stb)

3. Játékszervező nem felelős: a játékosok testi épségéért, vagyontárgyaiért, a játékosok által gondatlanul vagy szándékosan okozott károkért - különösen a játékosok hanyagságáért, a biztonsági szabályok megsértéséért, nem engedélyezett vagy illegális felszerelés önkényes használatáért. A játékosok saját felelősségükre vesznek részt a rendezvényen, és saját felelősségükre használják a játékterületen lévő tereptárgyakat, járműveket, épületeket!

4. Játék meghirdetése: a játékot legalább 1-8 héttel a lebonyolítás előtt javasolt az arra alkalmas fórumon meghirdetni (elektronikus vagy nyomatott formában). A játékleírásban az alábbi információkat érdemes feltüntetni:

A jelentkezők listáját rendszeresen frissíteni kell. Amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett minimumot, illetve egyéb körülmények (időjárás, pálya állapota, technikai problémák, stb.) nem teszik lehetővé a lebonyolítást, a rendezvényt legkevesebb 24 órával korábban le kell fújni, vagy a játékkiírást a kisebb létszámnak megfelelően módosítani! Ha a jelentkezők száma eléri a meghirdetett maximumot, zárjuk le a regisztrációt, és a létszámon felülieket vegyük várólistára.

SEGÉDLET AIRSOFT FEGYVEREK BEMÉRÉSÉHEZ

Javasolt felszerelés:

MASZ 2008 szabályzata

Magyar Airsoft Szabályzat 2008
 
NYILATKOZAT: az airsoft játékosok nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft a paintballhoz hasonló, biztonságos, erőszakmentes, stratégai-taktikai játék, melyet törvénytisztelő állampolgárok százezrei űznek világszerte. Az airsoft nem kívánja a háborút, a fegyveres konfliktusokat dicsőíteni, nem a valóságot szimulálja - csupán egy játék. Az airsoft eszközök olyan országokban is szabadon birtokolhatók, ahol a legszigorúbb szabályozás alá esik a fegyvertartás.
 
E dokumentum a forrás feltüntetésével, változtatás nélkül, szabadon terjeszthető. E dokumentumból származó minden más munkának szabad terjesztésűnek kell lennie. A szerzők fenntartják a munkájukhoz fűződő elismerés jogát, és egyúttal mentesítik magukat a mások által beiktatott módosítások következményei alól. Ez a nyilatkozat elválaszthatatlan része a dokumentumnak.
* * *

MI AZ AIRSOFT?
 
A szó jelentése műanyag gömblövedéket kilövő, alacsony energiájú légfegyverekre, és a velük űzött csapatjátékra utal. Az airsoft-fegyverek az eredeti eszközök hasonmásai, ám teljesen eltérnek az igazi lőfegyverektől. Teljesítményük tipikusan 0.5-3.3 Joule, ezért meg sem közelítik a szabadon tartható légfegyverekre előírt 7.5 J, vagy a festéklövő-fegyverekre érvényes 15 J korlátot. A “BB” gömblövedékek nem hagynak festéknyomot, így az eltalált játékosnak kell a találatot jeleznie. Az airsoft tehát a résztvevők becsületességén, korrektségén alapszik - inkább komoly hobbi, mint versenysport.

BEVEZETÉS
 
A Magyar Airsoft Szabályzat (MASZ) a biztonságos, kultúrált játékhoz nyújt alapot. Minden játékosnak tisztában kell lennie a benne foglaltakkal, és elfogadnia azokat. A MASZ „lefelé nyitott” rendszer, tehát szabadon alkalmazhatunk a benne leírtaknál szigorúbb szabályokat! Speciális szabályok, kiegészítések, játékmódok is bevezethetők, amennyiben nem sértik a biztonsági előírásokat! A speciális szabályokra a játék meghirdetésekor, és annak megkezdése előtt is fel kell hívni a figyelmet!
 

ENERGIA ÉS SEBESSÉG
 
A fegyverek teljesítményét, erejét a lövedék csőtorkolatnál mért energiája (Joule) határozza meg, mely a lövedék súlyának és sebességének függvénye. A szabályzatban feltüntetett m/s (vagy fps) értékek kizárólag 0.2 gramm súlyú BB-vel érvényesek, a bemérést mindig ilyen lövedékkel végezzük! (lásd Kronózási melléklet) FIGYELEM! Nehezebb lövedékkel mérve csak a sebesség csökken, a fegyver ereje nem változik!
 

Torkolati sebesség
(.20 BB)

Torkolati energia

 

Kategória

m/s

láb/s (fps)

Joule

85

280

0.7

Kézi- és támogatófegyverek

(Maximum 130 m/s)

100

330

1

106

350

1.1

110

360

1.2

120

400

1.5

130

430

1.7

140

460

2

Mesterlövészfegyverek 

(130-180 m/s)

Csak egyes lövés, kötelező 20m minimális lőtáv,

és kötelező másodfegyver viselése!

150

490

2.2

160

530

2.6

170

560

2.9

180

600

3.3

 * A táblázatban feltüntetett fps és m/s értékek az áttekinthetőség végett kerekítettek
 
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
 
1. Szemvédő használata: a pálya teljes területén, az esemény teljes időtartama alatt, minden játékosnak és játékterület közelében tartózkodó személynek szemvédőt kell viselnie! Szemvédőt a játék ideje alatt levenni SZIGORÚAN TILOS! Szemvédő nélküli emberre lőni TILOS! Védőfelszerelés nélkül pályán tartózkodó személy esetén a játékot azonnal fel kell függeszteni!
 
2. Szemvédő típusa: a szemvédőnek minden irányból megfelelő védelmet kell nyújtania, stabilan, elmozdulás nélkül kell a szemüreget védenie, futás, intenzív testmozgás esetén is. Csak az ANSI Z87.1 vagy EN 166-F szabványnak megfelelő, vagy annál erősebb polikarbonát védőszemüvegek, paintball-airsoft maszkok használhatók! Acélrácsos szemvédő viselése engedélyezett, amennyiben a huzalvastagság meghaladja a 0.6mm-t, és a rács szövése 4x4mm-nél sűrűbb. A rácsos szemvédőt használatba vétel előtt alaposan tesztelni kell! Nem megfelelő vagy sérült szemvédő viselése TILOS és BALESETVESZÉLYES!
 
Ha a szemvédőn (vagy dokumentációjában) nincs megfelelő védelmi fokozat feltüntetve, úgy azt viselés előtt tesztelésnek KÖTELEZŐ alávetni! A Játékszervező bármikor elrendelheti a tesztelést. Ilyenkor legalább 1.5 Joule (120m/s) teljesítményű fegyverrel, minimum 3 lövést kell egyesével leadni a hátulról megtámasztott szemvédőre, 1 méter távolságból. Az eszköznek törés-repedés nélkül kell elviselnie a legerősebb fegyverek lövéseit is.
 
3. Arcvédő: épületben, belterekben zajló közelharc (CQB) játéknál arcvédő viselése KÖTELEZŐ! Az arcvédőnek teljes védelmet kell nyújtania minimum a játékos fogazatának. Arcvédő nélkül épületharcban TILOS résztvenni!
 
4. Egyéb védőfelszerelés: a sérülések elkerülésére minél kevesebb bőrfelületet hagyjunk fedetlenül. Gyakorló/terepruha, kesztyű, sapka vagy sisak, magasszárú cipő vagy bakancs, térd és könyökvédő viselése JAVASOLT!
 
5. Fehér kendő: játékból kiállás jelzésére (lásd Játékszabályok, 3. pont) egy darab, legalább 40x40cm méretű fehér kendő KÖTELEZŐ!
 6. Fegyver: kizárólag 6mm műanyag (vagy környezetbarát) BB gömblövedéket célbajuttató, maximum 3.3 Joule (180m/s) torkolati energiájú, sorozatgyártásban készült, vagy azok teljes belső szerkezetével (cső, hopup, meghajtás) rendelkező airsoft-légfegyverek használata engedélyezett. Lézer-irányzékon kívül bármilyen célzóberendezés használható. 8mm-es airsoft-fegyverek, házilag barkácsolt, átalakított, és egyéb lövőeszközök TILTOTTAK! Kiskorú, de minimum tizenhatodik évét betöltött személy csak nagykorú felügyeletével használhat airsoft-fegyvert!
 
FIGYELEM! A szabályzatban közölt teljesítményadatok pusztán felső határértékek, nem kitűzött célok, amit a játékosnak el kell érnie! A pontosságot, lőtávolságot, a játékos sikerességét legkevésbé a fegyver ereje fogja meghatározni!

7. Fegyverhasználat: airsoft-fegyvert alkohol, vagy más cselekvőkészséget befolyásoló szer hatása alatt kezelni TILOS!
 
a) Airsoft fegyverrel csak célzott lövést szabad leadni! Fedezék mögül kitartott, ablakon-ajtónyíláson át bedugott, stb. fegyverrel, VAKTÁBAN TÜZELNI TILOS ÉS BALESETVESZÉLYES! Kiállt játékosra, csapattársra, megkülönböztető jelzést viselő személyre lőni TILOS!

b) Kötelező minimális lőtávolság: 1.7 Joule (130m/s) feletti teljesítményű fegyverekkel sorozatlövést leadni és 20m-nél közelebbről játékosra lőni TILOS!
 
c) Épületharc: szabályait a játék típusa határozza meg.

•   Belterekre, rövid lőtávolságokra korlátozott játék: maximális torkolati energia 1.1 Joule (106m/s) és RÖVID sorozatlövés engedélyezett! Maximum feletti fegyverek TILTOTTAK!

•   Épületharcot mellékesen tartalmazó játék: beltérben és annak 10m sugarú körzetében maximum 1.5 Joule (120m/s) és KIZÁRÓLAG egyes lövés engedélyezett! Sorozatlövés, illetve 120m/s feletti fegyverrel épületre lövés csak a 10m zónán kívülről, illetve épületbõl tüzelve csak annál távolabbi célokra adható le.

d) 10m-nél rövidebb lőtávolságnál, ha a szituáció lehetővé teszi (pl. rajtaütés, hátbakerülés), tüzelés helyett szólítsuk fel az ellenfelet a megadásra! (lásd Játékszabályok, 6. pont) Közvetlen-közelről, rászorított csőtorkolattal SZIGORÚAN TILOS játékosra lövést leadni!

e) Állatra TILOS lövést leadni!

f) A játékos legyen tisztában fegyvere teljesítményével. A mérést mindig .20 gramm súlyú BB-vel kell elvégezni! A bemérés megtagadása a játékból kizárást vonja maga után!

g) Gázüzemű (HFC-134a, green gas, szén-dioxid, stb.) fegyvereknél mérést a helyszínen, környezeti hőmérsékletre felmelegedett gáztartállyal kell elvégezni. Sose használjunk olyan gázt, amit a gyártó nem javasol fegyverünkhöz, illetve aminek nem vagyunk tisztában a teljesítményével! Nem megfelelő hajtógáz használata BALESETVESZÉLYES!

8. Fegyverkezelés: igyekezzünk olyan körültekintően forgatni az airsoft-eszközöket, mintha igazi fegyverrel bánnánk!

•   Játékon kívül lövést KIZÁRÓLAG a szervező által kijelölt próbahelyen, biztonságos irányba szabad leadni!

•   Játékterületen- és játékidőn kívül fegyverbe épített biztosító használata KÖTELEZŐ!
   
•   Csak a játék kezdetekor, a szervező utasítására helyezhető tár a fegyverbe. A játék lefújásakor automatikusan, felszólítás nélkül ürítsünk és biztosítsunk! A játék területén-, és a próbahelyen kívül a tárat vegyük ki! Csődugó használata javasolt!
   
•   FIGYELEM! Ügyeljünk arra, hogy a tár eltávolítása után a csőben még lövedék maradhat! A teljes ürítéshez a tár eltávolítása után adjunk le biztonságos irányba legalább 2-3 lövést!
   
•   Csak akkor tegyük ujjunkat az elsütőbillentyűre, ha már célra tartjuk a fegyvert. Minden más esetben a mutatóujjunknak a sátorvason kívül a helye!
   
•   Mindig kezeljük úgy a fegyvert, mintha töltve lenne. Amikor csak lehetséges, a csőtorkolat biztonságos irányba mutasson, másik játékost ne keresztezzen! Tüzelés előtt ellenőrizzük a cél mögötti területet.
   
•   Az airsoft fegyvereket töltetlen állapotban, zárt tárolóeszközben kell szállítani. A hozzátartozó lövedékektől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Javasolt az akkumulátort is eltávolítani.

9. Nem játékosok a pályán: a játékban nem résztvevő személyek (felügyelő, szervező, fotós-filmes, néző) a védőfelszerelésen túl fluoreszkáló mellényt, vagy más élénk színű ruházatot kötelesek viselni! Kívülálló személy pályára tévedése esetén a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni! Megkülönböztető jelzést viselő-, kívülálló személyekre SZIGORÚAN TILOS tüzelni! A játékszervező korlátozhatja a nem-játékos résztvevők számát, mozgásterét. A fotósok-filmesek jelenlétükkel nem zavarhatják a játékot.
 
10. Pirotechnika: pirotechnikai eszközök használata TILOS – kivétel, ha a szervező másként rendelkezik. Ebben az esetben is csak előre meghatározott fajtájú, mennyiségű, hatályos jogszabályok szerint szabadon birtokolható pirotechnika lehetséges! Pirotechnika kezelésénél mindig viseljünk védőkesztyűt! SOSE használjunk olyan eszközt, melynek nem vagyunk tisztában a kezelésével! Petárda, gáz-riasztó fegyver, rendvédelmi szervek számára gyártott fény és hanggránát (flashbang) használata SZIGORÚAN TILOS! Füstképző pirotechnikát épületben, beltérben használni TILOS!
 
11. Baleset: amennyiben a pályán ellátást igénylő sérülés történik, a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni, és a szervezőt azonnal értesíteni kell!